MISSIÓ

La nostra organització té com a missió prestar una atenció personalitzada i de qualitat amb una visió integral de les persones que la formem.
Treballem per i per a les persones, sent la nostra finalitat la consecució de la satisfacció d’elles:
Pel que fa als TREBALLADORS vam crear un entorn de treball centrat en la participació, el reconeixement i el seu desenvolupament personal i professional. Apostant per una conciliació vida laboral i familiar. Estem convençuts que la seva implicació i motivació són els fonaments de la qualitat dels nostres serveis.
Quant als USUARIS el nostre principal objectiu és apostar per una atenció centrada en la persona, respectant en tot moment la seva dignitat i dirigit a millorar la seva qualitat de vida.
A les FAMÍLIES els prestem suport emocional i professional, establint llaços d’unió que ens permetin acompanyar-los i fer-nos mereixedors de la seva confiança.
I per finalitzar pel que fa a la SOCIETAT i LES ADMINISTRACIONS, intentem contribuir en el benestar general a través de: la qualitat en l’atenció de la nostra gent gran, en la creació d’ocupació i amb el respecte al medi ambient.

VISIÓ

Ser una empresa referent en la nostra localitat i en el sector en general. Realitzant una actuació coherent per part de l’equip amb el resident, familiars i l’entorn. Creant unes aliances professionalitat, de qualitat en els servei assistencial i innovació en la gestió i en el servei, on les persones sempre seran el principal valor.

VALORS

Els valors que orienten els nostres objectius com equip , els podem diferenciar en dos grans grups de valors ètics ; valors humans i valors en l’organització:

Valors humans

Solidaritat i Cooperació, especialment en la relació amb el conjunt de la societat , vetllant per la dignitat de les persones , la diversitat i drets humans per tal de consolidar una cultura organitzativa basada en la flexibilitat, el compromís social i la construcció de vincles institucionals.

Dignitat:  de les condicions laborals, professionals i del resident , amb la dotació dels recursos i les condicions necessàries per al desenvolupament de les funcions, sent un centre lliure de contencions i apostant per la cultura de la mobilitat.

Compromís: transmetre el conjunt de valors  com la llibertat, la igualtat, el diàleg i el sentit crític.

Iniciativa: fomentar la participació , l’autonomia , personal i l’esforç  individual  i col·lectiu per potenciar un envelliment actiu.

Felicitat: aspirar a una vida feliç, fomentant l’autoconfiança i honestedat, generositat, expressió de sentiments.

Seguretat: és el sentiment que generem als nostres majors quan cobrim totes les seves necessitats.

Respecte: tracte respectuós ha de ser present en totes les comunicacions escrites i orals.

Diversitat;  compromís i el respecte en l’aplicació de polítiques de gènere, de promoció i d’acceptació de la pluralitat cultural des del compromís primordial amb la societat i la cultura.

Confidencialitat:  el nostre codi ètic i professional assegura la protecció de dades legalment establerta.

Atenció personalitzada: entorn emocional i millora de la qualitat de vida de les persones grans i de les seves famílies en els aspectes físics, psíquics, cognitius i socials. Transformar el concepte d’envelliment a un model de vida actiu, vital, saludable i positiu. 

Participació:  la lliure expressió de propostes i les accions necessàries per a mantenir i millorar la nostra activitat, amb el foment del diàleg i coherència.

Innovació:  potencia les iniciatives emprenedores i la creativitat de les persones.

Valors en l’organització

Sostenibilitat: Es vetllarà per tal que els processos i les accions duts a terme siguin mediambientalment sostenibles.

Transparència La transparència en l’organització és evident en les relacions del nostre dia a dia, la qual es veu reflectida en totes les àrees.

Pluralisme: aportar la diversitat , la participació  dins i fora de l’organització

Coherència: els valors que manifestem tinguin una concordança amb com actuem.

Conciliar la vida laboral i familiar: amb l’espai infantil per als fills dels treballadors que està integrat dintre del centre, l’organització aposta a la vegada per un espai intergeneracional convertint-lo en un a activitat més per als nostres residents.