La Residència Mare de Déu de la Riera és una residència municipal per a la gent gran, promoguda per l’Ajuntament i regida per un Patronat.
La seva ubicació, les característiques arquitectòniques i funcionals i l’organització interna, fan de la Residència Mare de Déu de la Riera una llar acollidora per a totes les persones grans que requereixin una atenció personalitzada.